Home Project Concept Project Layout Floor Plan & Roomtype Facility & Security Project Progress Gallery Location & Contact
 • Project Layout

    ชื่อโครงการ: The Prime Square
    เจ้าของโครงการ: Wisdom Space Co.,Ltd
    ที่ตั้งโครงการ: ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ - ลำปาง
  (200 เมตร จากถนนนิมมานเหมินทร์)
    พื้นที่โครงการ: 3 งาน 56 ตารางวา
    ลักษณะอาคาร: อาคารชุดพักอาศัย จำนวน 76 ยูนิต ความสูง 7 ชั้น
    พื้นที่ห้องชุด: 29.79 – 60.38 ตารางเมตร
    ลักษณะห้องชุด: 1 ห้องนอน, 2 ห้องนอน
    คาดว่าจะแล้วเสร็จ: ปี 2558
 • Project Layout Chiangmai Condominium
Hotline สงวนสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดภายในเว็บไซต์นี้โดย บริษัท วิสดอมสเปซ จำกัด
22 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ - ลำปาง ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300, โทร. 053-224200, โทรสาร. 053-215600
E-mail: primesquarecondo@gmail.com, Website: primesquarecondo.com