• Condominium Chiangmai
Hotline สงวนสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดภายในเว็บไซต์นี้โดย บริษัท วิสดอมสเปซ จำกัด
22 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ - ลำปาง ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300, โทร. 053-224200, โทรสาร. 053-215600
E-mail: primesquarecondo@gmail.com, Website: primesquarecondo.com